pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par uzņēmuma rādītāju un tirgus situācijas prognozēšanu, kā arī liela apjoma datu apstrādi, kas saistīta ar tirgus analīzi.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas prognozēšanai un datu analīzei.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • tirgus izpēti un analīzi uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai, jaunu tirgus nišu atrašanai;

 • uzņēmuma attīstības prognozēšanu;

 • uzņēmuma attīstības prognožu un plānu sagatavošanu.

Priekšzināšanas:

Microsoft Excel lietpratēja zināšanas un prasme strādāt ar liela apjoma datiem, kā arī funkciju pārvaldīšana.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • izprast tirgus analīzes būtību;

 • iegūt un izveidot tirgus analīzei nepieciešamās datu bāzes;

 • veikt datu analīzi un sekot līdzi datu dinamikas tendencēm:

 • veidot uzņēmuma finanšu prognozes;

 • izmantot prognozēšanas rīkus un novērtēt iegūtos rezultātus;

 • strādāt ar lielu datu apjomu, izmantojot dažādus paņēmienus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura skatīšana, meklēšana un filtrēšana 

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Programmēšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Vīzija

 • Finanšu un ekonomikas pratība

 • Plānošana un vadīšana