_pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par IKT rīkiem projekta vadībā un uzraudzībā, projekta vadības procesu pārvaldīšanu ar Project Libre, projekta rezultātu izvērtēšanu un rekomendāciju izveidi projekta attīstībai.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • projekta procesu uzraudzību un projekta ieviešanas atsekošanu ar IKT rīku atbalstu;

 • projekta plāna izveidi un dokumentācijas strukturēšanu, izmantojot IKT rīku;

 • projekta uzraudzību un izmaiņu vadību ar IKT rīku atbalstu;

 • projekta komandas vadību un darbu izpildes atsekošanu ar IKT rīku atbalstu;

 • atskaišu sagatavošanu atbilstoši uzņēmuma prasībām un vajadzībām, izmantojot IKT rīkus.

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošanas prasmes, datorprasmes.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Veikt projekta vadību un uzraudzību ar IKT rīku atbalstu;

 • Izstrādāt projekta plānu un nodrošināt projekta vadību atbilstoši tam, izmantojot IKT rīkus;

 • Veidot strukturētu pieeju projektu vadībai;

 • Novērtēt, kādus tehnoloģiju rīkus pielietot, lai efektīvi strādātu ar projektu vadības dokumentāciju;

 • Orientēties projektu vadības rīku piedāvājumā un pielietot uzņēmuma vajadzībām atbilstošus IKT projekta vadības rīkus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iespēju atpazīšana

 • Vīzija

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Motivācija un neatlaidība

 • Iniciatīvas uzņemšanās