_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertās tēmas par foto pamatprincipiem un pēcapstrādes rīkiem kā arī par komplementējošo krāsu veiksmīgu pielietošanu. Kursa programmā ir ietvertas tādas pēcapstrādes programmas kā ‘’Lightroom Mobile’’, ‘’Snapseed’’ u.c. Mācību laikā tiks arī apgūtas iemaņas, kā pilnvērtīgi izmantot ‘’Adobe Color Wheel’’.

Priekšnosacījumi:

Apmeklējot kursu, dalībniekiem jābūt līdzi viedtālrunim vai planšetei ar iebūvētu fotokameru - ierīcēm jābūt interneta pieslēgumam.

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanu pamatus mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām par savu produktu fotografēšanu, kas ļautu veidot kvalitatīvus foto neskatoties uz pieejamo tehniku. Apgūt fotokameras darbības principus, pamatzināšanas kompozīcijā, komplementējošo krasu pielietošanā un telefonā sniegto iespēju izmantošanā pēcapstrādē.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • izveidot kvalitatīvu un reprezentablu sava produkta/pakalpojuma vizuālo materiālu;

  • izmantot uz telefona ierīcēm pieejamās pecapstrādes un sagataves programmatūras;

  • sagatavot fotogrāfijas publicēšanai internetā.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Digitālas identitātes vadība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:
  • Radošums