pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertās tēmas par foto pamatprincipu atkārtošanu un pēcapstrādes rīkiem. Kursa programmā tiks ietvertas tādas pēcapstrādes programmas kā ‘’Lightroom Mobile’’, ‘’Snapseed’’ u.c. Mācības orientētas uz praktisku zināšanu iegūšanu un izmēģināšanu, lai inovētu savas radošās gaitas.  

Priekšnosacījumi:

Apmeklējot kursu, dalībniekiem jābūt līdzi viedtālrunim vai planšetei ar iebūvētu fotokameru - ierīcēm jābūt interneta pieslēgumam.

Kursa mērķis:

Sniegt padziļinātu informāciju par foto, izmantojot gaismas un dziļāku pēcapstrādi, kas ļauj veidot kvalitatīvus foto neskatoties uz pieejamo tehniku: 

  • Gaismas veidošana,

  • Pēcapstrāde izmantojot datorā sniegtās iespējas.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • izveidot virs vidējā līmeņa sava produkta/pakalpojuma vizuālo materiālu;

  • izmantot datorā pieejamās pēcapstrādes rīkus;

  • sagatavot fotogrāfijas priekš publicēšanas dažādās platformās.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Radošums