_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu un mūsdienīgām metodēm darbinieku piesaistē un atlasē, lai nodrošinātu uzņēmumu ar kvalitatīviem cilvēku resursiem. Kurss paredz atklāt jaunas iespējas uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācijai un efektīvus mazbudžeta mārketinga resursus personāla atlases un piesaistes procesa organizēšanai.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu vadītāji, personāla vadītāji un personāla speciālisti, kas nodarbojas ar jaunu darbinieku meklēšanu un piesaisti.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir nodrošināt kompetenču paaugstināšanu personāla atlases un piesaistes organizēšanā.

Priekšzināšanas:

Prasme strādāt Internet vidē lietotāja līmenī un izpratne par personāla atlasi uzņēmumā.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa pabeigšanas mācību dalībnieki:

  • spēs veikt personāla piesaisti izmantojot digitālos rīkus,

  • apzināsies iespējas un efektīvus resursus darbinieku meklēšanai,

  • spēs strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām darbinieku atlasē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:
  • Digitālas identitātes vadība

  • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Iespēju atpazīšana

  • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana