Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Microsoft bezmaksas tiešsaistes rīki darbam ar dokumentiem

pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu darba organizēšanai uzņēmumā, bezmaksas tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai darbam ar dokumentiem, to glabāšanai tiešsaistes failu krātuvē OneDrive.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas vēlas izmantot tiešsaistes tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ikdienas darbu veikšanā.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas iespējām dokumentu veidošanai un pārvaldībai:
 • Dokumentu glabāšana OneDrive vietnē;

 • Dokumentu kopīgošana, liela apjoma failu sūtīšana;

 • Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistes Word lietotnē;

 • Elektroniskās piezīmju grāmatiņas OneNote iespēju izmantošana ikdienas piezīmju apkopošanai un sakārtošanai.

Priekšzināšanas: pamatprasmes darbā ar datoru un Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e-vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

 • saglabāt vai augšupielādēt dokumentus OneDrive failu krātuvē;

 • kopīgot dokumentu tikai ar kādu konkrētu personu;

 • iegūt kopīgošanas saiti, lai varētu veikt liela apjoma failu nosūtīšanu;

 • veidot un rediģēt dokumentus tiešsaistes Word lietotnē;

 • izmantot elektroniskās piezīmju grāmatiņu OneNote.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Resursu mobilizācija

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition