pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu darba organizēšanai uzņēmumā, tiešsaistes bezmaksas pakalpojumu izmantošanai, efektīvākai informācijas meklēšanai.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas vēlas izmantot tiešsaistes tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ikdienas darbu veikšanā.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar interneta pārlūkprogrammu un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas dažādiem aspektiem:

 • Populārāko pārlūkprogrammu atšķirības un iestatījumu iespējas;

 • Darbam noderīgiem bezmaksas tiešsaistes rīkiem;

 • Efektīvas meklēšanas paņēmieniem.

Priekšzināšanas: pamatprasmes darbā ar datoru un Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e-vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

 • Mainīt populārāko pārlūkprogrammu iestatījumus;

 • Dzēst vai mainīt savas pārlūkošanas vēstures un citus privātus datus;

 • Sašaurināt meklēšanas rezultātus, meklēt noteiktās vietnēs vai noteiktā laika periodā;

 • Veikt meklēšanu attēlos vai pēc attēla; veikt meklēšanu attēlos ar CC licencēm;

 • Veikt meklēšanu specializētās vietnēs vai noteiktā saturā, piemēram, video vai prezentācijās;

 • Izprast dažādu tiešsaistes karšu priekšrocības.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura izstrāde

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Sadarbība ar citiem

 • Mācīšanās no pieredzes