pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas par Instagram rīkiem un reklamēšanās iespējām, kā arī rezultātu analīzi ar Instagram Insight rīku. Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs patstāvīgi publicēt un reklamēt uzņēmuma ziņas Instagram aplikācijā ar viedtālruņa palīdzību, veidojot un popularizējot uzņēmumu un tā sniegtos produktus/pakalpojumus.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas darbā ar sociālā tīkla platformu Instagram un papildus piedāvātajām aplikācijām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izprast Instagram sniegtās iespējas un veidus biznesa veicināšanai,

 • Izveidot reklāmas kampaņu (atlasot atbilstošu mērķauditoriju, budžetu un reklamēšanās ilgumu), ar kuru sasniegt uzstādītos mērķus,

 • Identificēt efektīvākās ziņas un mērķauditoriju, kas reaģē un izrāda interesi par uzņēmuma produktu/pakalpojumu,

 • Brīvi strādāt ar dažādām aplikācijām viedtālrunī.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana