pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par bezmaksas tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai darbam ar fotogrāfijām, to glabāšanai tiešsaistes failu krātuvēs, foto apstrādes un kolāžu veidošana tiešsaistē.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas vēlas izmantot tiešsaistes tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ikdienas darbu veikšanā.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas iespējām foto uzglabāšanai, pārvaldībai un apstrādei:

 • failu krātuves attēlu uzglabāšanai,

 • foto apstrādes vietnes,

 • foto kolāžu veidošana tiešsaistē,

 • vietnes, kur publicēt savus attēlus,

 • vietnes, no kurām var lejupielādēt kvalitatīvus attēlus.

Priekšzināšanas: pamatprasmes darbā ar datoru un Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki spēs:

 • saglabāt vai augšupielādēt foto failu krātuvē;

 • kopīgot foto albumu ar kādu konkrētu personu;

 • iegūt kopīgošanas saiti uz foto albumu, lai varētu veikt failu nosūtīšanu;

 • apstrādāt fotoattēlus tiešsaistes lietotnē;

 • veidot foto kolāžas;

 • publicēt fotoattēlus tiešsaistē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums