pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Klienti var sniegt informāciju, kas palīdz uzņēmumam radīt labāku produktu vai pakalpojumu. Kursa apguve komersantu darbiniekiem sniegs zināšanas un prasmes klientu aptauju izstrādē, elektronisko aptauju izveidē ar dažādiem rīkiem un savākto datu analīzē. Tāpat kursa dalībnieki spēs izveidot un lietot aptaujas spēli platformā kahoot.com, kā arī īstenot veiksmīgas prezentācijas un citus pasākumus biznesa attīstības veicināšanai.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgi strādāt ar elektroniskās aptaujas rīkiem un izmantot tos atbilstošā uzdevuma veikšanai.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot aptauju, nodefinējot jautājumus, izvēloties atbilstošus jautājumu tipus un vērtējumu skalas,

 • Nodrošināt aptaujas un datu apstrādes procesu leģitimitāti,

 • Elektronizēt izveidotu aptauju,

 • Interpretēt savāktus datus, apstrādājot respondentu sniegtās atbildes,

 • Izveidot aptaujas spēli,

 • Plānot pasākumu apmeklētību.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

 • Tehnisko problēmu risināšana

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Autortiesības un licences

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Motivācija un neatlaidība