pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs strādāt ar elektronisko parakstu, mobilajām lietotnēm, kuras atvieglos saziņu ar valsts iestādēm, kā arī palīdzēs ikdienā.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas vēlas apgūt aktuālāko piedāvājumu mobilajās aplikācijās un uzzināt, kā un kur praktiski pielietot elektronisko parakstu ar ID karti.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgi strādāt ar elektronisko parakstu un elektroniski parakstītiem dokumentiem, kā arī izmantot dažādas mobilās lietotnes, kas atvieglos saziņu ar valsts, pašvaldību iestādēm, sadarbības partneriem un klientiem.

Optimālai dalībai kursā vēlams: datorlietošanas iemaņas un līdz jābūt ID karte ar PIN1 un PIN2 kodu + Bankas kodu karte/kodu kalkulators, kā arī mobilam tālrunim/planšetei, uz kuras var lejupielādēt lietotnes.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e-vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

  • lietot elektronisko parakstu gan parakstot, gan atvērt saņemtu elektroniski parakstītu dokumentu;

  • izmantot mobilās lietotnes komunikācijai ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī klientiem un sadarbības partneriem.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigiComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Digitālā satura izstrāde

  • Veselības aizsardzība un labklājība

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Pašapziņa un pašefektivitāte

  • Sadarbība ar citiem