Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par aprēķinu veikšanu datu tabulās, datu analīzi un pārskatu veidošanu apjomīgu datu attēlošanai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas informācijas apstrādei un datu analīzei.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

 • apjomīgu datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā;

 • aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

 • darbgrāmatas aizsardzības norādīšanā, koplietošanā un izmaiņu apstrādē.

Priekšzināšanas:

Microsoft Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • noformēt un vizualizēt kritērijiem atbilstošus datus;

 • kārtot datus un atlasīt noteiktas kategorijas datus;

 • veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida funkcijas;

 • ievietot failā informāciju no dažādiem ārējiem datu avotiem;

 • analizēt datus, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

 • veidot datu pārskatus un veikt datu aprēķinus tajos, izmantojot rakurstabulas;

 • veidot dažāda veida saites – uz citiem dokumentiem, atvērtā faila sadaļām, tīmekļa lapām;

 • koplietot failu un strādāt ar izmaiņu reģistrēšanas režīmu;

 • nodrošināt faila drošību.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Programmēšana

 • Finanšu un ekonomikas pratība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp  ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 •  Plānošana un vadīšana

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition