_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par reklāmu izveidi sociālajā tīklā Facebook – tehniskās prasībām tekstiem, foto, video, lai tie nebūtu pretrunā ar Facebook algoritmu un būtu efektīvi. Tiks apskatītas jaunākās izmaiņas Facebook, ar ko jāsaskaras uzņēmumiem, kas vēlas izvietot reklāmas – 2018. gada aktualitātes, kas jāņem vērā, izvietojot saturu.

Kursa programmā tiks apgūts Ads Manager un rasts ieskats Business Manager kontā, kas ļauj administrēt Facebook reklāmas dažādām lapām un pievienot vairākus darbiniekus.

Kursa mērķa grupa
: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kuriem ir nepieciešamība veidot reklāmas.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par to:

 • kādas ir prasības attiecībā uz tekstiem, foto un video materiāliem, lai izveidotu efektīvu vizuālo  reklāmu Facebook,

 • kādas ir reklāmas rīka Ads Manager reklāmu veidošanas iespējas,

 • kādas Facebook algoritma izmaiņas jāņem vērā 2018. gadā,

 • kādas ir reklāmas atdeves un efektivitātes izvērtēšanas un analīzes iespējas).

Priekšzināšanas:

Priekšzināšanas darbā ar datoru un kādu no interneta pārlūkprogrammām, priekšzināšanas par Facebook ierakstiem un reklāmām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izveidot saviem mērķiem pakārtotas Facebook reklāmas, ieguldot pēc iespējas mazāk resursu,

 • izvērtēt Facebook reklāmu efektivitāti un novērtēt auditorijas iesaisti,

 • radīt atbilstošu saturu sava uzņēmuma lapai un spēt to izcelt citu reklāmu plūsmāplānus,

 • orientēties Ads Manager rīkā un patstāvīgi darboties ar dažādām reklāmu iespējām.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:
 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana