_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par video montāžas pamatprincipiem, dažādiem rīkiem, kurus efektīvi izmantot video apstrādei un sagatavošanai. Galvenā programma: Adobe Premiere Pro CC.
Kursa mērķa grupa – darbinieki, kuriem ir nepieciešamība sagatavot video materiālu uzņēmuma, produkcijas, preču vai pakalpojumu reprezentācijai.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas video apstrādē un sagatavošanā, lai to varētu ievietot uzņēmuma tīmekļa vietnē, sociālajos kontos, kā arī izmantot prezentācijās.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot mērķim atbilstošu video projektu;

 • Izvēlēties un izmantot atbilstošos rīkus video montāžai;

 • Veikt video krāsu un skaņas korekciju;

 • Izmantot klipu efektus un pārejas;

 • Papildināt video ar tekstu, lai paspilgtinātu sniegto informāciju;

 • Saglabāt video piemērotā formātā, lai attēlotu pieejamajās ierīcēs.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus.

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums