_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par attēlu sagatavošanu un korekciju, ņemot vērā to izmantošanas mērķus – drukāšanai mārketinga materiālos vai publicēšanai tīmekļa vietnēs.

Kursa mērķa grupa – darbinieki, kuriem ir nepieciešamība sagatavot profesionāli noformētus vizuālus materiālus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas attēlu sistematizēšanā un vispārīgā vizuālu elementu sagatavošanā, lai tos varētu izmantot dažādos mārketinga materiālos, publicēt uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos.

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izmantot grafiskās programmas rīkus attēlu noformēšanai;

 • Sagatavot attēlu atbilstoši izmēra un kvalitātes prasībām;

 • Izmantot attēlu iezīmēšanas, apgriešanas un retušas rīkus, lai uzlabotu attēlu kvalitāti;

 • Sistematizēt attēlus pēc dažādām kolekcijām;

 • Veidot attēlu prezentācijas;

 • Saglabāt attēlus dažādos formātos.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā:

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus.

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums