pdf-icon-small.gifKursa programma
Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par dizaina pamatprincipiem, gatavojot vizuālus materiālus, vektorgrafikas priekšrocībām, tās izstrādes un noformēšanas iespējām.

Kursa mērķa grupa: darbinieki, kuriem ir nepieciešamība sagatavot profesionāli noformētus vizuālus materiālus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas attēlu sagatavošanā, lai tos varētu izmantot dažādos mārketinga materiālos, publicēt uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

 • Izmantot programmas rīkus vektorgrafikas izstrādei;

 • Ievērot dizaina un kompozīcijas pamatprincipus;

 • Izstrādāt un sagatavot uzņēmuma logo;

 • Sagatavot veidnes efektīvākam darbam;

 • Izveidot pakalpojuma/produkta reklāmas bukletu;

 • Izmantot programmas rīkus infografikas izveidei;

 • Sagatavot grafiskos elementus elektroniskai videi

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus.

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums