pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas, kas nostiprinās iemaņas un veicinās ātrāku un efektīvāku dokumentu sagatavošanu un noformēšanu izmantojot digitālos tekstapstrādes rīkus.


Praktisko zināšanu nostiprināšanai tiks izmantotas Microsoft Word 2016 rīku piedāvātās iespējas.

Kursa mērķis:

Palīdzēt kursa dalībniekiem apgūt prasmes efektīvi izmantot tekstapstrādes programmatūru dokumentu sagatavošanai un noformēšanai. Parādīt programmas funkcionālās iespējas dokumentu noformēšanas procesa paātrināšanai un darba efektivitātes paaugstināšanai.

Priekšzināšanas:

Iemaņas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft Word lietošanā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • izmantojot biroja tekstapstrādes lietotni, izveidot un noformēt dokumentus, atbilstoši mūsdienu prasībām;

 • izveidot un izmantot veidnes un veidlapas uzņēmuma iekšējo dokumentu standartizācijai;

 • paātrināt teksta un grafisko objektu ievadi;

 • veidot dokumenta struktūru, izmantot stilus un pārvaldīt dokumentu;

 • dokumentu noformēšanai izmantot dizainus un pielāgot tos;

 • automatizēt sērijveida dokumentu sagatavošanu un sūtīšanu;

 • kopīgot un koplietot dokumentus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura izstrāde

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Plānošana un vadīšana

 • Mācīšanās no pieredzes