Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki

pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas: vizuālo materiālu sagatavošana: organizācijas struktūras diagramma, darba plūsmu shēma, projekta laika posmu diagramma, biroja izkārtojuma un aprīkojuma shēma ar inventāra uzskaiti, marketinga diagramma, plūsmkaršu blokshēma.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas programmas Microsoft Visio iespējas izveidot dažāda veida shēmas un savienot shēmas ar datu tabulām.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt lietotāju ar iespējām, kādas piedāvā Visio biznesa grafiskie rīki dažādu shēmu, plānu, diagrammu un grafiku zīmēšanai; Iemācīt ar Visio rīkiem sagatavot diagrammas, struktūrshēmas un publikācijas materiālus.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam izveidot Visio dokumentus un publikācijas materiālus:

 • Projekta laika posmu diagrammu,

 • Organizācijas hierarhiskas struktūras diagrammu,

 • Biznesa procesa darba plūsmu un resursu shēmu

 • Biroja izkārtojuma un aprīkojuma uzskaites shēmu,

 • Laika plānošanas shēmu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Vīzija

 • Sadarbība ar citiem

 • Mācīšanās no pieredzes


ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition