pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas par tirgotāja profila izveidi eBay, par Dropshipping biznesa modeli (ar kādām izmaksām ir jārēķinās sākuma stadijā un turpmāk), par darbu ar eBay un Amazon platformām (ieskats nodokļu un fizisko personu datu aizsardzības jautājumos). Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs patstāvīgi strādāt ar kursā apgūtajām interneta tirdzniecības platformām, kā arī spēs patstāvīgi novērtēt katras platformas piemērotību tieši viņu produktam/-iem un pielietot galvenos minēto platformu vadības un darbības rīkus savu uzdevumu veikšanai.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgā darbā ar eBay un Amazon tirdzniecības platformu tehnoloģiju piedāvātajiem rīkiem un izmantot tos atbilstošā uzdevuma veikšanai.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • Patstāvīgi izvērtēt katras populārākās interneta tirdzniecības platformas (eBay un Amazon) būtiskākās īpašības un piedāvātās iespējas, saprast to atšķirības un izvērtēt katras platformas izdevīgumu un piemērotību tieši savam uzņēmumam;

  • Patstāvīgi aprēķināt un prognozēt izdevumus un nepieciešamos darba laika resursus, kas saistīti ar darbošanos eBay un Amazon tirdzniecības platformās;

  • Patstāvīgi reģistrēties – izveidot tirgotāja profilu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālas identitātes vadība

  • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Radošums

  • Iespēju atpazīšana