Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Tiešsaistes rīki mūsdienīgu prezentāciju veidošanai

​​​​​​Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par tiešsaistes rīkiem uzņēmuma vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai, to iespējām. Kursa programmā ietverta tādu bezmaksas rīku apguve kā Sway,  Prezi un Infogram​ apguve, kas ļautu uzņēmumam veidot daudzpusīgu vizuālo materiālu savu produktu un pakalpojumu popularizēšanai un reklamēšanai gan klātienes prezentācijās, gan sociālajos medijos.

Kursa mērķa grupa 
Mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, pašnodarbinātas personas, individuāli komersanti, kuriem ir nepieciešamība veidot prezentācijas.

Kursa mērķis:
Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:
 • daudzpusīgo vizuālo prezentācijas materiālu veidošanas rīku iespējām;
 • atbilstošo rīku izvēli saistībā ar prezentēšanas specifiku;
 • vizuālo materiālu izveidi un kopīgošanu.

Mācību kursa tēmas:

1. Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Sway:

 • ​​Sway atšķirības no PowerPoint prezentācijām;
 • Satura veidošana;
 • Attēlu galeriju veidošana, to veidi;
 • Iegulto elementu ievietošana (piemēram, Google karte);
 • Prezentācijas kopīgošana.

2. Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Prezi:

 • Prezentācijas pamatslaida un visas prezentācijas dizaina pielāgošana;
 • Satura veidošana, attēlu, video, ikonu ievietošana slaidos;
 • Animācijas pievienošana atsevišķiem objektiem;
 • Prezentācijas kopīgošana un demonstrēšana.

​​3. Izveidot interaktīvas prezentācijas skaitliskas informācijas attēlošanai programmā Infogram.com:

 • Dizaina izvēle;
 • Satura veidošana, izmantojot dažādus satura veidošanas elementus: teksta kartītes, faktu kartītes;
 • Attēlu un video pievienošana;
 • Diagrammu veidošana un rediģēšana;
 • Prezentācijas priekšskatīšana un kopīgošana.​
​Priekšzināšanas:
​Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.


Kursa ilgu
ms:

16 akad. stundas (klātienes vai tiešsaistes​ mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena 

(bez PVN) 110,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 77,00 EUR

Kursa cena komersantam - 33,00 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izveidot, rediģēt un kopīgot Sway prezentāciju, ievietojot saturu, attēlus, veidot attēlu galerijas, iegult objektus un pielāgot prezentācijas dizainu;
 • izveidot interaktīvas prezentācijas, ievietot prezentācijas pamatlaukumā jaunus slaidu objektus un tiem pakārtotos slaidus, veidot animācijas, pielāgot dizainu prezentāciju veidošanas programmā Prezi.com;
 • izveidot interaktīvas prezentācijas ar interaktīvām diagrammām rīkā Infogram.com, ievietojot prezentācijā attēlus, video, grafiskus objektus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā:

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
 • Digitālā satura izstrāde;
 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus​​.

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums;
 • Pašapziņa un pašefektivitāte;
 • Motivācija un neatlaidība.


ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition