Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai

_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par tiešsaistes rīkiem uzņēmuma vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai, to iespējām. Kursa programmā ietverta tādu bezmaksas rīku apguve kā Sway, Canva un Infogr.am apguve, kas ļautu uzņēmumam veidot daudzpusīgu vizuālo materiālu savu produktu un pakalpojumu popularizēšanai un reklamēšanai gan klātienes prezentācijās, gan sociālajos medijos.

Kursa mērķa grupa – mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kuriem ir nepieciešamība veidot prezentācijas.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • daudzpusīgo vizuālo prezentācijas materiālu veidošanas rīku iespējām;

 • atbilstošo rīku izvēli saistībā ar prezentēšanas specifiku;

 •  vizuālo materiālu izveidi un kopīgošanu.

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izveidot, rediģēt un kopīgot Sway prezentāciju, ievietojot saturu, attēlus,

 • izveidot interaktīvas infogrammas, kurās ir teksti, attēli, diagrammas un video,

 • izveidot vizuālus materiālus (plakātus, bukletus utml.), izmantojot gatavas veidnes un elementus, kā arī radīt savu dizainu rīkā Canva.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā:

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Komunikācija un sadarbība

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura izstrāde

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Motivācija un neatlaidība

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition