​​​​​​​​​​Anotācija:​

Kursā ir ietvertas tēmas par tiešsaistes rīkiem uzņēmuma vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai, to iespējām. Kursa programmā ietverta tādu bezmaksas rīku apguve kā Sway,  Prezi un Infogram​ apguve, kas ļautu uzņēmumam veidot daudzpusīgu vizuālo materiālu savu produktu un pakalpojumu popularizēšanai un reklamēšanai gan klātienes prezentācijās, gan sociālajos medijos.

Kursa mērķa grupa: 
Mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, pašnodarbinātas personas, individuāli komersanti, kuriem ir nepieciešamība veidot prezentācijas.

Kursa mērķis:
Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:
 • daudzpusīgo vizuālo prezentācijas materiālu veidošanas rīku iespējām;
 • atbilstošo rīku izvēli saistībā ar prezentēšanas specifiku;
 • vizuālo materiālu izveidi un kopīgošanu.​

Mācību kursa tēmas:

1. Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Sway:

 • ​​Sway atšķirības no PowerPoint prezentācijām;
 • Satura veidošana;
 • Attēlu galeriju veidošana, to veidi;
 • Iegulto elementu ievietošana (piemēram, Google karte);
 • Prezentācijas kopīgošana.

2. Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Prezi:

 • Prezentācijas pamatslaida un visas prezentācijas dizaina pielāgošana;
 • Satura veidošana, attēlu, video, ikonu ievietošana slaidos;
 • Animācijas pievienošana atsevišķiem objektiem;
 • Prezentācijas kopīgošana un demonstrēšana.

​​3. Izveidot interaktīvas prezentācijas skaitliskas informācijas attēlošanai programmā Infogram.com:

 • Dizaina izvēle;
 • Satura veidošana, izmantojot dažādus satura veidošanas elementus: teksta kartītes, faktu kartītes;
 • Attēlu un video pievienošana;
 • Diagrammu veidošana un rediģēšana;
 • Prezentācijas priekšskatīšana un kopīgošana.​
​Priekšzināšanas:​
​Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.


Kursa ilgu
ms:

16 akad. stundas (klātienes vai tiešsaistes​ mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena: 

 • Kursa pilnā cena (bez PVN): 110,00 EUR
 • ​ERAF finansējums (70%): 77,00 EUR​
 • Kursa cena komersantam (bez PVN): 33,00 EUR
 • Kursa cena komersantam (ar PVN): 56,10 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izveidot, rediģēt un kopīgot Sway prezentāciju, ievietojot saturu, attēlus, veidot attēlu galerijas, iegult objektus un pielāgot prezentācijas dizainu;
 • izveidot interaktīvas prezentācijas, ievietot prezentācijas pamatlaukumā jaunus slaidu objektus un tiem pakārtotos slaidus, veidot animācijas, pielāgot dizainu prezentāciju veidošanas programmā Prezi.com;
 • izveidot interaktīvas prezentācijas ar interaktīvām diagrammām rīkā Infogram.com, ievietojot prezentācijā attēlus, video, grafiskus objektus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā:

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
 • Digitālā satura izstrāde;
 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus​​.

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums;
 • Pašapziņa un pašefektivitāte;
 • Motivācija un neatlaidība.