_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā laikā tiks sniegtas zināšanas digitālajai finanšu pratībai grāmatvežiem.

Kursa mērķa grupa – grāmatveži, grāmatvežu palīgi.

Kursa mērķis:

Grāmatvedības finanšu dokumentu reģistrēšana izmantojot grāmatvedības datorprogrammu. Finanšu dokumentu pārvaldīšana, atskaišu un pārskatu sagatavošana.

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 8 akadēmiskās stundas un 8 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • sagatavot uzņēmuma pamata iestatījumus finanšu dokumentu reģistrēšanai,

 • ierakstīt grāmatvedības sistēmā rēķinus un nodokļu rēķinus;

 • sagatavot izejošos rēķinus

 • veikt finanšu dokumentu kontēšanu

 • kontrolēt apmaksas, apstrādāt bankas transakcijas elektroniski

 • aprēķināt Pievienotās Vērtības Nodokli (PVN)

 • sagatavot PVN deklarāciju un tās pielikumus

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Finanšu un ekonomikas pratība