_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā laikā tiks sniegtas zināšanas par datorizētu personāla uzskaiti un darba samaksas aprēķinu veikšana.

Kursa mērķa grupa – saimnieciskās darbības veicēji, grāmatveži, grāmatvežu palīgi, algu grāmatveži.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir apgūt personāla uzskaiti un algu aprēķinu veikšanu ar specializētu informācijas sistēmu.

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 8 akadēmiskās stundas un 8 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • sagatavot personāla un fizisko personu kartītes,

 • izdarīt ierakstus peronāla un fizisko personu kartītēsrēķinus;

 • sagatavot rīkojumus par darba tiesisko attiecību uzsākšanu, atvaļinājumiem, komandējumiem, darba attiecību izbeigšanu u.c.,

 • veikt algu aprēķinus,

 • veikt izmaksu aprēķinus fiziskām personām,

 • veikt ierakstus grāmatvedības reģistros par algu aprēķiniem,

 • veidot maksājuma uzdevumus iesniegšanai bankā no algu un izmaksu aprēķiniem,

 • izveidot algu un izmaksu atskaites,

 • iegūt aprēķināto vidējo izpeļņu no aprēķinu vēstures,

 • veikt labojumus algu aprēķinos,

 • nosūtīt algu un izmaksu atskaites elektroniskās deklarēšanas sistēmā,

 • izveidot rīkojumu veidlapas atbilstoši uznēmuma vajadzībām.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Finanšu un ekonomikas pratība