_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kurss par sociālo tīklu tendencēm, komunikācijas platformām un interneta mārketinga izmantotajiem tehnoloģiskiem risinājumiem biznesa atbalstam un attīstībai.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • sociālo tīklu veidiem un iespējām,

 • sociālajiem tīkliem kā biznesa instrumentu,

 • komunikācijas un biznesa stratēģijām sociālajos tīklos,

 • sociālajiem tīkliem kā biznesa instrumentu,

 • sociālo tīklu vadību,

 • sociālo tīklu kampaņu veidošanu un plānošanu,

 • sociālo tīklu satura iespējām un bezmaksas rīkiem vizuāļu sagatavošanā,

 • interesanta satura un atraktīvas vizualitātes integrēšanu efektīvam vēstījumam (postam),

 • nozīmīgākajiem reklāmas veidošanas rīkiem Facebook,

 • Latvijas un ārzemju sociālo tīklu tendeces, ko izmantot un ievietot sava uzņēmuma komunikācijā,

 • komunikācija jeb atbildes reakcijas sociālajos tīklos - ko un kā atbildēt uz komentāriem digitālajā vidē.

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas darbā ar datoru un sociālo tīklu lietošanas pieredze.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Izvēlēties atbilstošus sociālos tīklus savam uzņēmējdarbības veidam,

 • Pašam izveidot sociālo tīklu kontus un administrēt tos,

 • Veidot sava uzņēmuma sociālo tīklu stratēģiju, kampaņas un aktivitāšu plānus,

 • Prasmīgāk izprast savas auditorijas sociālo tīklu lietošanas paradumus,

 • Precīzāk un efektīvāk sagatavot auditorijai paredzētos vēstījumus (postus) par sava uzņēmuma precēm, pakalpojumiem,

 • Izprast, kas ir informācijas produkti un informācijas kanāli,

 • Patstāvīgi izveidot sponsorētās reklāmas ar reklāmas kontu Facebook.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana