pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

SEO optimizācija ir darbību kopums, ko veic mājaslapā un ārpus tās, lai uzlabotu mājaslapas pozīciju meklēšanas rezultātos (vietu pēc kārtas atrasto meklēšanas rezultātu sarakstā) un iegūtu vairāk apmeklētāju, kas meklē jūsu pakalpojumus, izmantojot Google meklētāju. Komersantu darbinieki pēc kursa apguves spēs izstrādāt interneta vietnes SEO optimizācijas stratēģiju un īstenot atbilstošus SEO pasākumus, ar mērķi iegūt labākas pozīcijas meklētāja rezultātos.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas interneta vietnes SEO optimizācijā ar populāriem profesionālajiem rīkiem.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Analizēt SEO pasākumu nepieciešamību un veikt tehnisko auditu – identificēt potenciālās problēmas;

 • Salikt semantisko kodolu – definēt atslēgvārdus un frāzes;

 • Projektēt vietnes struktūru;

 • Optimizēt vietnes lapas – rakstīt SEO draudzīgus tekstus, aizpildīt lapas aprakstošu informāciju;

 • Izveidot vietnes karti;

 • Veikt vietnes ārējo optimizāciju – reģistrēt vietni meklēšanās sistēmās, tematiskajos katalogos un veicināt vietnes popularitāti;

 • Veikt sava darba analīzi.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ideju novērtēšana