pdf-icon-small.gifKursa programma
Anotācija:

R ir programmēšanas valoda statistiskajai skaitļošanai. Statistikas un dažādu liela apjoma datu ieguvēji plaši izmanto R valodu, lai izstrādātu statistikas programmatūru un veiktu datu analīzi. R valoda ir īpaši izstrādāta datu analīze, kurā ir iekļauti instrumenti, kas izveidoti, lai katrs datu analīzes solis būtu pieejams tiem, kuriem nav padziļinātu zināšanu statistikā un datorzinātnēs. Dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieredze programmēšanas jomā, lai uzzinātu, kā lietot R valodu.

Kursa mērķa grupa: datu analītiķi, biznesa analītiķi, ekonomisti, pētnieki, auditori, biznesa kontrolieri, grāmatveži.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izprast biznesa inteliģences un biznesa analītikas konceptus;

 • Izprast un pielietot R datu tipus un funkcijas;

 • Pielietot R datu inspekcijas un datu tīrīšanas funkcijas;

 • Izprast un pielietot izpētes datu analīzi (Exploratory Data Analysis(EDA));

 • Izmantot datu vizualizācijas iespējas ar R funkciju palīdzību;

 • Pielietot datu ieguves klasterēšanas metodes; 

 • Nodrošināt filtrēšanas iespējas;

 • Pielietot regresijas analīzi ar R funkciju palīdzību;

 • Veikt dispersijas analīzi (Analysis of Variance (ANOVA)) ar R funkciju palīdzību

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Programmēšana

 • Finanšu un ekonomikas pratība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Plānošana un vadīšana