pdf-icon-small.gifKursa programma  test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par grafisku elementu sagatavošanu, noformēšanu un grafiskās apstrādes programmas rīku efektīvu izmantošanu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas grafiskās apstrādes programmas rīku efektīvā izmantošanā, lai sagatavotu profesionāli noformētus grafiskus elementus izmantošanai mārketinga materiālos un publicēšanai uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos.

Priekšzināšanas:

Apgūtas programmas Adobe Photoshop pamatprasmes.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Mainīt attēlu izšķirtspēju un izmēru atkarībā no attēla izmantošanas mērķa;

 • Izmantot tekstu vizuālu efektu veidošanai;

 • Izmantot korekcijas slāņus attēlu korekcijai un dažādu efektu iegūšanai;

 • Veikt Raw formāta attēlu korekciju un iestatījumu sinhronizāciju ar Camera Raw, saglabājot to augsto kvalitāti;

 • Izmantot dažādas maskas attēlu kompozīciju izveidē;

 • Izmantot grafiskās apstrādes programmas automatizētās iespējas darba optimizēšanai.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura izstrāde

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus.

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp  ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums