pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas: prezentācijas materiālu veidošana ar PowerPoint, prezentēšanas procesa sagatavošana un vadība. Iepazīšanās ar  Prezi.com iespējām vizuālu prezentāciju veidošanā.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kas nodarbojas vai kuriem ir nepieciešamība veikt uzņēmuma produkcijas, uzņēmuma kopēja tēla vai darbības rezultātu prezentēšanu.

Kursa mērķi:

 • Iemācīt kursa dalībniekus izmantot PowerPoint rīku uzņēmuma reprezentācijai,

 • Palīdzēt kursa dalībniekiem izprast efektīvas uzņēmuma un tā produktu/pakalpojumu prezentācijas nozīmi uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai;

 • Iepazīstināt ar veiksmīgas prezentācijas veidošanas principiem;

 • Palīdzēt apgūt pamattehnoloģijas elektroniskas prezentācijas sagatavošanai;

 • Palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas prezentācijas demonstrēšanai vai tās publicēšanai un demonstrējumam interneta vietnē;

 • Iepazīstināt ar Prezi.com izmantošanas iespējām.

Priekšzināšanas:

pamatprasmes darbā ar datoru.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam:

 • Noteikt prezentācijas mērķi, sasniedzamo rezultātu un prezentācijas stilu, kas atbilst konkrētajai mērķauditorijai;

 • Izmantojot tādu prezentāciju veidošanas rīku kā PowerPoint, izveidot prezentāciju par savu uzņēmumu vai produktu;

 • Izmantot prezentācijā attēlus, tabulas un citus vizuālos objektus.

 • Papildināt prezentāciju ar audio vai video, apstrādāt video un audio klipus.

 • Vadīt prezentāciju auditorijā vai attālināti demonstrēt ar komentāriem.

 • Novērtēt Prezi.com izmantošanas iespējas.


Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Motivācija un neatlaidība

 • Sadarbība ar citiem

 • Mācīšanās no pieredzes