_pdf-icon-small.gif Kursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir iekļautas tēmas par datu drošības prasībām uzņēmumā, kādas procedūras, pasākumi jāveic, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības regulai, lai dati tiktu droši uzglabāti un būtu iespēja atsekot datu izmantojamību. Tiks apskatīta arī 2018. gada maijā plānotās regulas ieviešanas ietekme uz komersantu ikdienas darbu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu,

 • datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepatrauktai darbībai.

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošana, datorprasmes. 

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • izprast datu drošības prasības

 • ieviest datu drošības pasākumus uzņēmumā tā, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības likumam.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Autortiesības un licences

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Tehnisko problēmu risināšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp  ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ētiska domāšana  un ilgtspējas nodrošināšana