pdf-icon-small.gifKursa programma
Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par CRM rīku izvēles principiem, ieviešanas procesu un CRM lietošanas tehniskie soļiem.

Kursa mērķa grupa: darbinieki, kas nodarbojas pārdošanas procesu izveidi un klientu attiecību uzturēšanu.

Kursa mērķis: veidot padziļinātu izpratni CRM rīku izmantošanā pārdošanas un klientu attiecību veidošanas procesos. Izvērtēt CRM rīku nepieciešamību, atbilstību nepieciešamo funkciju nodrošināšanai un dot pamatprasmes CRM sistēmu izmantošanā. 

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • Izvēlēties uzņēmumam atbilstošu rīku pārdošanas procesu automatizēšanai un uzskaitei;

  • Veikt pamata konfigurēšanu un rīka administrēšanu;

  • Izmantot CRM rīku pamatfunkcijas sava pārdošanas procesa atbalstam

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana,

  • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Citu mobilizēšana