Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

PDF dokumentu digitālā apstrāde

pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā tiks apgūta PDF failu pārveidošana, papildināšana un sadarbošanās tiešsaistes diskā, kā arī PDF rasējumu uzmērīšana izmantojot Bluebeam Revu.
Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kas nodarbojas ar būvniecību vai projektēšanu, kā arī jebkurš, kam ikdienā ir darbs ar PDF failiem.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt dalībniekus ar Bluebeam Revu pamata funkcionalitāti un sagatavot dalībniekus tālākai datorprogrammas apguvei, jau specifiskākiem lietojumiem – tāmēšanai, defektu fiksēšanai, sadarbībai tiešsaistes diskā.

Priekšzināšanas: labas iemaņas darbā ar Microsoft Windows.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e-vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa apgūšanas dalībnieki pārvaldīs Bluebeam Revu lietotāja saskarni un pamata funkcionalitāti, pratīs pārveidot un papildināt PDF failus un sadarboties tiešsaistes diskā.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Resursu mobilizācija

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition