pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursa laikā tiks aplūkotas tehnoloģijas savienojuma veidošanai ar dažādu veidu datu avotiem, datu modelēšanai un modeļa optimizēšanai, kā arī biznesa procesu dinamiskai vizualizēšanai. Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Power BI programmatūras nodrošinātās iespējas. Kursa dalībnieki gūs priekšstatu par to, kā veidot prognozes līnijas, dzīvas diagrammas, kā arī kopīgot informāciju.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar iespējām, kurus piedāvā biznesa datu nepārtraukta savienojuma vizualizēšanas un analizēšanas rīks Microsoft Power BI Desktop.

Priekšzināšanas:

Microsoft Excel lietošanas prasmes.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekiem ir jābūt spējīgiem:

  • Izveidot nepārtraukto savienojumu ar biznesa datu bāzi, ar elektroniskajām tabulām, ar atvērtiem datu avotiem, u.c. failiem;

  • Veikt nepieciešamo datu tipu transformēšanu, datu sapludināšanu, kombinēšanu, filtrēšanu un ielādēšanu biznesa datu modelī;

  • Veikt datu modeļa optimizēšanu ar aprēķiniem un prot izveidot jaunus analīzes rādītājus;

  • Izveidot informācijas panelī ar pārskata lapām, kurus var apskatīt no jebkuras ierīces;

  • Realizēt biznesa datu vizualizēšanu pārskata lapās ar dažāda veida vizualizēšanas rīkiem: ar matricām, ar kokveida diagrammu, ar dinamiskajām datu griezumiem, ar dinamiskajām diagrammām pa laika periodiem ar detalizēšanu, ar ūdenskrituma peļņas-zaudējuma analīzes diagrammu;

  • Pielietot biznesa stratēģiju, analizējot biznesa datu izmaiņas attēlošanu informācijas panelī reālajā laikā.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālā satura pārvaldīšana

  • Vides aizsardzība

  • Drošība

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Iespēju atpazīšana