Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai

pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par dažādu publicitātes materiālu – prezentāciju, infografiku, video un attēlu sagatavošanu ar bezmaksas rīkiem un publicēšanu uzņēmuma sociālajā tīklā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas dažādu bezmaksas rīku izmantošanā, lai veidotu uzņēmuma publicitātes materiālus – prezentācijas, attēlus, infografikas, video saturu un izmantotu tos uzņēmuma sociālā tīkla lapas satura veidošanā.

Priekšzināšanas:

Datoru lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Izveidot un noformēt prezentāciju, izveidot tās izdales materiālus.

 • Veikt vienkāršu attēlu apstrādi.

 • Izveidot, lejupielādēt un publicēt infografiku.

 • Augšupielādēt video portālā YouTube un veikt tā vienkāršu apstrādi.

 • Izveidot biznesa lapu sociālajā tīklā Facebook.

 • Izveidot tiešsaistes prezentāciju.

 • Izmantot bezmaksas attēlu krātuves.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus.

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp  ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Sadarbība ar citiem
ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition