pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Mūsdienu iespēju izmantošana biznesa attīstībai internetā – mājaslapas veidošana un uzturēšana, interneta veikala veidošana.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt kursa dalībniekus ar Latvijā radītu un atbalstītu mājaslapu un e‑veikalu veidošanas platformu Mozello:

 • Mozello platformas iespējas un vide;

 • Praktiskā nodarbībā izveidot mājaslapu jaunumu un informācijas par uzņēmumu publicēšanai, kā arī e‑veikala katalogu;

 • Aplūkot labās prakses piemērus.

Priekšzināšanas: pamatprasmes darbā ar datoru un Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībnieki pārzinās:

 • Platformas Mozello iespējas;

 • Sava uzņēmuma mājas lapas izveidošanas pamatprincipus;

 • Mājaslapas struktūras izveidošanu;

 • Jaunumu un aktualitāšu pievienošanu;

 • E‑veikala preču kataloga izveidošanu;

 • Mozello palīdzības un atbalsta sistēmas izmantošanu

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana