_pdf-icon-small.gif Kursa programma

​Anotācija:

Kursā ir iekļautas tēmas par mūsdienīgiem mākoņpakalpojumiem biznesa efektivitātes uzlabošanai, kā arī risinājumi labākai informācijas apritei uzņēmumā un ikdienas darbu optimizācijai, izmantojot Office 365 piedāvājumus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar Office 365 e-pasta un laika plānošanas rīkiem, dokumentu glabāšanas un kopīgošanas iespējām, kā arī ar darba organizēšanas,  tiešsaistes sapulču un citiem rīkiem.

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas darbā ar datoru un prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

  • Orientēties Office 365 vietnes vidē un pielāgot Office 365 iestatījumus.

  • Organizēt e-pastu un kalendāru tiešsaistē un datora programmā. To sinhronizēt mobilajās ierīcēs.

  • Glabāt, veidot un kopīgot dokumentus OneDrive for Business mākoņpakalpojumā.

  • Organizēt un piedalīties tiešsaistes sapulcē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā:

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Autortiesības un licences

  • Tehnisko problēmu risināšana

  • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Resursu mobilizācija