pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mājas lapas pielāgošanas un uzlabošanas iespējām, kvalitatīvas un saistošas mājas lapas izveidošanu. Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Wordpress.com nodrošinātās iespējas mājas lapu izveidošanai.

Kursa mērķis:

 • Uzņēmuma mājas lapas aizsardzībā un administrēšanas pārvaldībā;

 • Uzņēmuma mājas lapas struktūras un noformēšanas pilnveidošanā;

 • E-komercijas funkcionalitātes veidošanā;

 • Uzņēmuma mājas lapas satura ievietošanā un uzturēšanā.

Priekšzināšanas:

Pamata zināšanas vienkāršu mājas lapu izveidē.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • nomainīt mājas lapas noformējuma tēmu, struktūras un vizuālā izskata pilnveidošanai;

 • pārvaldīt mājas lapas lietotāju administrēšanu un piesaistīt vairākas mājas lapas vienam lietotājam;

 • ierobežot piekļuvi mājas lapai, izmantojot paroli, aizsargāt ierakstus un lapas ar paroli;

 • pilnvērtīgi izmantot iestatījumus mājas lapas satura un funkcionalitātes uzlabošanai;

 • sagatavot informāciju par produktiem un pakalpojumiem ievietošanai mājā lapā;

 • sasaistīt mājas lapu ar dažādiem sociālajiem tīkliem, uzņēmuma e-komercijas funkcionalitātes uzlabošanai;

 • atrast un izmantot nepieciešamo informāciju mājas lapas izveidei e-veikala formātā.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Publisko un privāto pakalpojumu lietošana ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

 • Digitālas identitātes vadība

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālā satura izstrāde

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Resursu mobilizācija