pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mājas lapas izveidi un tās pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām. Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas sistēmas Wordpress.com iespējas mājas lapu veidošanā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas par vienkāršu vizītkartes māja lapu veidošanu un informācijas izvietošanu tajā.

Priekšzināšanas:

Datorlietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • izvēlēties mājas lapas veidošanas tehnoloģiju;

 • izveidot mājas lapas adresi;

 • orientēties mājas lapas veidošanas vidē un pieejamos izstrādes rīkos;

 • izvēlēties noformējuma tēmu un pielāgot to;

 • izveidot uzņēmuma profilu un uzturēt to;

 • izveidot mājas lapas struktūru;

 • ievietot mājas lapā saturu par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem (tekstu, attēlus, video, saites, kartes);

 • izdzēst mājas lapu vai padarīt to neredzamu interneta vidē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Vīzija