_pdf-icon-small.gif Kursa programma  test_icon_sm_2.png Pašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par  mājaslapas auditorijas analīzes tehnoloģiju iespējām un dažādu datu apstrādes metodēm.  Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Google Analytic iespējas uzņēmuma mājas lapas datu iegūšanai un analīzei, piemēram, auditorijas un tās ieradumu izpēte.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzi un filtru iestatīšanu informācijas nodošanas efektivitātes paaugstināšanai;

 • uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzes veikšanu un segmentēšanu;

 • uzņēmuma mājas lapas satura un attēlošanas ierīču efektivitātes novērtēšanu;

 • apmeklējuma avota datu analīzi un apmeklējumu datu atsekošanu reālā laikā;

 • mārketinga kanālu efektivitātes noteikšanu un novērtēšanu.

Priekšzināšanas:

Interneta lietošanas prasmes, izpratne par mājaslapas funkcijām, prasme strādāt ar informācijas datu bāzēm.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Definēt auditorijas analīzes mērķus un iestatīt dažādus filtrus;

 • Veikt uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzi;

 • Veikt apmeklējuma datu atsekošanu reālā laikā;

 • Analizēt auditorijas datus – apmeklējuma avotu datus, satura datus;

 • Veikt padziļinātu auditorijas analīzi atbilstoši lietotāju segmentiem;

 • Noteikt un novērtēt mārketinga kanālu efektivitāti;

 • Definēt noteikumu paziņojumus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;

 • Izvirzīt secinājumus par analizētajiem datiem;

 • Izteikt ierosinājumus efektīvākai mērķu izpildei;

 • Pamatot biznesa lēmumus ar datiem;

 • Veidot detalizētas un specifiskas atskaites uzņēmuma vajadzībām;

 • Izveidot un uzstādīt Google Analytics (GA) kontu, orientēties rīka vidē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ideju novērtēšana