_pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Sociālā tīkla Linkedin profila izveidošana un pārvaldība uzņēmuma (biznesa) vajadzībām. Profesionālas informācijas sagatavošana un izvietošana, lai nodrošinātu uzņēmuma reprezentāciju un efektīva sadarbības tīkla izveide, kā arī apmaksāta satura un reklāmas izvietošana, ar mērķi sasniegt plašāku auditoriju.

Kursa mērķa grupa: darbinieki un uzņēmuma īpašnieki, kuri izmanto vai plāno izmantot sociālos tīklus uzņēmuma reprezentācijai, reklāmrakstu izvietošanai, profesionālu kontaktu veidošanai ar sadarbības partneriem (mārketinga speciālisti, uzņēmumu vadītāji, personāla vadītāji). 

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas Linkedin maksas un bezmaksas iespēju izmantošanā, lai veidotu profesionālu sociālo tīklu uzņēmuma darbības atbalstam.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot profesionālu Linkedin profilu uzņēmuma (biznesa) vajadzībām,

 • Personīgā profila izveide, kas atbilst biznesa vides prasībām,

 • Veidot kontaktus un meklēt sadarbības partnerus,

 • Atspoguļot būtiskāko un svarīgāko informāciju, veidot profesionālu saturu,

 • Veidot saturu atbilstoši vēlamajai mērķauditorijai,

 • Izmantot tīklošanas iespējas  uzņēmuma produktu un pakalpojumu reprezentācijai.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana