Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem

pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par e-pasta veidiem, struktūras veidošanu, funkcionalitāti, satura veidošanu, mārketingu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • Lietišķo komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem, izmantojot e-pastu.

 • Lietišķa e-pasta veidošanu un noformēšanu atbilstoši mērķauditorijai.

 • Automatizējamām e-pasta darbībām – vēstules izsūtīšana vairākiem adresētiem, atbildes ziņojumu izsūtīšana par savu prombūtni.

 • Kampaņas e-pastu veidošanu un e-komercijas platformu izmantošanu.

Priekšzināšanas:

Datoru lietošanas iemaņas, priekšzināšanas interneta pārlūkprogrammu un e-pasta programmu izmantošanā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Korekti sagatavot lietišķas e-pasta vēstules komunikācijai ar klientiem un sadarbības partneriem.

 • Izveidot automatizētu atbildi uz saņemtajiem e-pastiem prombūtnes laikā.

 • Izveidot, automatizēti pielāgot un nosūtīt vēstules vairākiem adresātiem.

 • Izveidot kampaņas e-pastu izmantojot e-komercijas platformu MailChimp.

 • Veidot izpratni par e-pasta kampaņu ētiskumu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iniciatīvas uzņemšanās

 • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, divdomību un riskiem

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition