​​​Līdzdalībai projekta apmācībās varēs pieteikties Komersanti vai pašnodarbinātās personas, kas:

 • Ir reģistrēti LR komercreģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti);
 • Reģistrēti saimnieciskās darbības veikšanai (pašnodarbinātās personas);

 • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. pielikumu) un kopā ar saistītajiem uzņēmumiem atbilst šādiem rādītājiem:

  Darbinieku skaitsMazāk par 50
  Bilance​līdz EUR 10 000 000​
  Apgrozījums​līdz EUR 10 000 000​
 • Darbojas atbalstāmajā nozarē
  • Neatbalstāmās nozares: lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, ogļu un tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, kuģu un peldošo iekārtu būve.
 • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam
  • Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura uzkrātie zaudējumi (tajā skaitā ar saistītajiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtā finanšu gadā ir lielāki nekā puse no statūtkapitāla.
  • Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktā noteiktajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;

 • Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

 • Komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.

​Kvalificējoties projektam, jāņem vērā:

 • Komersantiem, kuriem ir saistītie uzņēmumi, lai apliecinātu savu atbilstību mazā uzņēmuma statusam, kvalificēšanās procesā jāiesniedz konsolidētais gada pārskats vai atsevišķo uzņēmumu gada pārskati (ja saistītie uzņēmumi reģistrēti ārzemēs, un pārskati nav pieejami Lursoft).
 • Komersants var pieteikt mācībām darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar uzņēmumu un kuriem mācību laikā ir spēkā esošs darba līgums.

Pārbaudīt atbilstību projekta nosacījumiem

Papildinformācija: tel. 26 475 979​