Atbilde
Vēlos noskaidrot, kas vadīs apmācības par Etsy un cik padziļinātas tās ir, ja jau darbojos Etsy platformā?

Pasniedzēja Rasa Spulle ir viena no pirmajām, kas Latvijā sāka tirgot preces Etsy vidē. Kursā tiks runāts ne tikai par veikala atvēršanu, bet arī par veikala panākumu veicināšanu - SEO, fotografēšanu, reklāmu un labas prakses piemēriem.

Kā pierakstīties Jūsu kursiem, ja epasta adresi apollo.lv netiek atdzīta par esošu?

Lūgums par šo sazināties ar mums, raksotot uz e-pastu mmu@dzc.lv

Kādas apmacību programmas sniedz zināšanas 3D modelēšanā?

​3D modelēšanu varēs apgūt kursā “Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki” (SketchUP - paredzēts nākamgad) un “Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki”. Kursā “Digitālie 3D projektēšana rīki” apgūsiet Revit Architecture rīku; “Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki” – AutoCAD rīku.

Vai kādā no programmām būs iespējams apgūt maketu izstrādi ar Corel Draw programmu?

​Šobrīd tāds kurss netiek piedāvāts, taču mēs ņemam vērā komersantu vēlmes un, ja būs pieprasījums, maketēšanas kurss ar Corel Draw rīku varētu tikt iekļauts programmā.

Sakiet, lūdzu, vai uzņēmuma dalībnieku skaitā tiek skaitīti dekrētā vai bērnu kopšanas atvaļinājumā esoši darbinieki?

​Darbinieku skaits tiek noteikts, ņemot vērā pēdējā gada pārskatā noradīto darbinieku skaitu.

Kādas ir atbalstāmās profesijas, kurās Komersants var apmācīt savus darbiniekus?

​Atbalstāmo profesiju klasifikators pieejams šeit:

Atbalstamo profesiju klasifikators.pdf

Kādas ir neatbalstāmās nozares?

Neatbalstāmās nozares:

  • uzņēmumi, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 (informatīviem nolūkiem skaidrojam, ka uzņēmumi šajā nozarē parast ietilpst NACE 2. red. A 03.1 “Zvejniecība”, A 03.2. “Akvakultūra”, C 10 “Pārtikas produktu ražošana”).
  • uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu (informatīviem nolūkiem skaidrojam, ka uzņēmumi šajā nozarē parast ietilpst NACE 2.red. A 01 “Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības”, A 02 “Mežsaimniecība un mežizstrāde”, C 10 “Pārtikas produktu ražošana”, C 11 “Dzērienu ražošana”).
  • uzņēmumi, kuri darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē, šādos gadījumos:
    • ja atbalsta summa ir noteikta, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no primārajiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu vai daudzumu;
    • ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primārajiem ražotājiem.
  • darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām.
  • atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces.
Vai pašnodarbināta persona var pieteikties apmācībām?
Dalībai projekta apmācībās var pieteikties mazie vai mikro komersanti, kuri ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst kvalifikācijas prasībām, kā arī pašnodarbinātās personas kas reģistrējušas savu darbību VID.
Kas ir MMU?
MMU ir mazais vai mikro komersants, kurā pēc uzņēmuma gada pārskata datiem ir mazāk nekā 50 darbinieki, gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj. EUR un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 10 milj. EUR.