_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par Instagram satura veidiem, formātiem un izmēriem, apstrādi, komunikāciju ar sekotājiem.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kuri vēlas veidot sava uzņēmuma platformu sociālajā tīklā Instagram, kā arī nostiprināt uzņēmuma tēlu un atpazīstamību interneta vidē.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgi strādāt ar sociālā tīkla platformu Instagram un papildus piedāvātajām aplikācijām atbilstošā uzdevuma veikšanai.

Optimālai dalībai kursā vēlams: datorprasmes, viedtālrunis.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē).

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izprast Instagram sniegtās iespējas un veidus biznesa veicināšanai,

 • Radīt un realizēt dažādus satura veidus un tos apstrādāt ar papildus aplikācijām, kā arī publicēt uzņēmuma profilā,

 • Identificēt efektīvākās ziņas un mērķauditoriju, kas reaģē un izrāda interesi par uzņēmuma produktu/pakapojumu,

 • Brīvi strādāt ar dažādām aplikācijām viedtālrunī.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:
 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana