pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas par materiālu noformēšanu, izmantojot dažādus elementus no citām programmām, par darbu pie materiāliem ar daudzām lapām un to sagatavi gan drukai, gan elektroniskiem lietojumiem, kā arī par vispārējām dizaina iemaņām. Komersantu darbinieki pēc kursa apguves spēs patstāvīgi darboties InDesign programmā un veidot dažādus maketus.

Kursa mērķis:

Veidot vispārīgu izpratni par grafisko elementu maketēšanas iespējām un uzstādījumiem, veidojot tos gan drukas, gan elektroniskajiem formātiem.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • Izveidot vairāku lapu grafisko materiālu;

  • Sagatavot failu drukas prasībām;

  • Noformēt lielus teksta apjomus;

  • Kombinēt dažādus grafikas elementus vienotā dizainā;

  • Pievienot un izveidot interaktīvus elementus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

  • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Radošums