Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

IKT drošība uzņēmumā

_pdf-icon-small.gif Kursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir iekļautas tēmas par tehnisko nodrošinājumu, lai aizsargātu personas datus, datortehnikas lietošanas labās prakses piemēri, droša interneta vietņu lietošana, antivīrusu, ugunsmūru nodrošināšana, mākoņtehnoloģiju izmantošana, ievērojot datu drošības aspektus.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas nodarbojas ar drošības procesu uzturēšanu uzņēmumā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:
 • drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā,

 • iepazīstināt ar rīkiem un procedūrām drošības risku profilaksei un incidentu novēršanai,

 • datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošana, datorprasmes. 

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 8 akadēmiskās stundas un 8 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,2 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izprast datu drošības prasības,

 • identificēt riskus uzņēmumā,

 • praktiski pielietot iegūtās zināšanas drošības risku identificēšanai un novēršanai,

 • ieviest datu drošības pasākumus uzņēmumā tā, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības likuma.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Autortiesības un licences

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Tehnisko problēmu risināšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana
ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition