Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Praktiskā IKT drošība uzņēmuma darbiniekiem

pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursa dalībnieki gūs izpratni par riskiem, kas saistīti ar IT drošību, apgūs prasmes identificēt un novērst drošības riskus ikdienā, pielietot darba vidē un tiešsaistē pieejamos rīkus drošības incidentu profilaksei un novēršanai, izprast drošu mobilo iekārtu lietošanu.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas IT drošībā, risku identificēšanā un drošības pasākumu piemērošanā, iepazīstināt ar rīkiem un procedūrām drošības risku profilaksei un incidentu novēršanai.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izprast datu drošības prasības;

 • Identificēt riskus uzņēmumā/datoriekārtās;

 • Praktiski pielietot iegūtās zināšanas drošības risku identificēšanai un novēršanai;

 • Ieviest datu drošības pasākumus uzņēmumā tā, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības likumam.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Autortiesības un licences

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Tehnisko problēmu risināšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition