pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursa laikā dalībnieki mācīsies veidot un rediģēt 2D un 3D objektus, strādāt ar tabulām, datiem, elementu bibliotēkām, organizēt rakstlaukumu informāciju, saglabāt rasējumus PDF formātā, veidot projekta tehniskās specifikācijas (tabulas).

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas AutoCad vai MagiCad rīku nodrošinātās iespējas.

Priekšzināšanas:

Labas datora lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • izveidot rasējumus ar 2D un 3D projektēšanas un modelēšanas rīkiem;

 • apskatīt un rediģēt rasējumus;

 • izveidot specifikācijas;

 • iegūt specifikācijas no modeļiem un iekļaut tās rasējumos;

 • noformēt rasējumus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Programmēšana

 • Radoša digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums