Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki

pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursa laikā dalībnieki mācīsies veidot un rediģēt 3D modeļus, no 3D modeļiem iegūt materiālu apjomus, skaitu, tilpumus un citu specifikācijām nepieciešamo informāciju, kā arī reprezentēt 3D modeļus dažādos veidos. Tāpat būs iespējams apgūt, kā izveidot rasējumus no 3D modeļiem, apvienot dažādus modeļus un atrast neatbilstības. Dalībnieki mācīsies pielietot specializētas, speciāli darbam ar modeļiem radītas komunikācijas tehnoloģijas, mācību pamatā izmantojot rīkus SketchUp vai Revizto.

Priekšzināšanas:

Labas datora lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti

Noslēdzoties kursam, dalībnieki iegūs teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai spētu:

 • izveidot digitālus 3D modeļus sadzīves priekšmetiem, ēkām vai infrastruktūras objektiem;

 • rediģēt šos modeļus;

 • radīt ilustratīvus attēlus;

 • izveidot rasējumus no 3D modeļiem;

 • iegūt specifikācijas no modeļiem un iekļaut tās rasējumos;

 • savietot vienā modelī citus modeļus;

 • vizuāli aplūkot kopējo modeli un veidot dinamiskus 3D griezumus;

 • digitāli atrast ģeometriskas sadursmes starp atsevišķiem objektiem;

 • Pielietot Issue Tracking metodi komunikācijā.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Programmēšana

 • Radoša digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iespēju atpazīšana

 • Ideju novērtēšana

 • Mācīšanās no pieredzes


ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition