pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par 3D modelēšanu, modeļu analīzi un specializētiem komunikācijas rīkiem, kas paredzēti darbam ar 3D modeļiem.
Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kuriem ir nepieciešamība modelēt savu produkciju 3D vidē vai izmantot citu radītos 3D modeļus savos darba procesos.​

Priekšzināšanas:

Optimālai dalībai kursā vēlamas vidējas vai labas iemaņas darbā ar Microsoft Windows.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Kursa mērķis:

Iemācīt dalībniekiem:

 • Veidot un rediģēt 3D modeļus;

 • No 3D modeļiem iegūt materiālu apjomus, skaitu, tilpumus un citu specifikācijām nepieciešamo informāciju;

 • Reprezentēt 3D modeļus dažādos veidos;

 • Izveidot ilustratīvus attēlus, rasējumus, animācijas, foto-montāžas un prezentācijas no 3D modeļiem;

 • Pielāgot programmu savai darbības specifikai

Mācību rezultāti

Pēc kursa apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot digitālus 3D modeļus vienkāršām industriālā dizaina un arhitektūras formām;

 • Strādāt ar 3D modeļu bibliotēkām;

 • Radīt ilustratīvus attēlus, rasējumus, animācijas, foto-montāžas un prezentācijas;

 • Radīt detalizētu  objektu specifikāciju;

 • Uzstādīt papildrīkus, programmas pielāgošanai savai darbības specifikai.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iespēju atpazīšana

 • Ideju novērtēšana

 • Mācīšanās no pieredzes