pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par Google produktiem: Drive, Gmail, Maps, Calendar, Play u.c., failu konvertēšanu, apstrādi. Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs darboties ar Google produktiem, izmantot dažādus tiešsaistes rīkus, kas integrēti ar Google, kas palīdzēs efektīgāk veikt darbu birojā.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgi strādāt ar Google Drive/Suite rīku apkopojumu, kā arī atrast un izmantot citus tiešsaistes rīkus ikdienas darbā sastopamo jautājumu risināšanai un efektīvai sadarbībai.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot vai ievietot failus (datnes) Google Drive, tos meklēt, rediģēt un kopīgot;

 • Formulēt Google vaicājumus, lai ātri iegūtu specifisku informāciju;

 • Atrast nepieciešamo Google un citu ražotāju piedāvājumā tiešsaistē un:

 • Veidot kalendārus, plānot tikšanās, dalīties ar kalendāru informāciju, veidot uzdevumus Google Calendar;

 • Veidot atgādinājumus (pēc laika vai vietas) un pierakstus Google Keep;

 • Izveidot savas kartes, iegūt saites to kopīgošanai vai publicēšanai mājas lapā ar Google Maps;

 • Veikt kontaktu informācijas saglabāšanu un sinhronizēšanu starp vairākām ierīcēm/komandas biedriem.

 • Veikt failu formātu konvertēšanu tiešsaistē;

 • Veikt failu skenēšanu pret ļaunprātīgu programmatūru tiešsaistē;

 • Gūt ieskatu bilžu apstrādes iespējām ar tiešsaistes rīkiem;

 • Veikt PDF (un citu) failu apvienošanu, sadalīšanu, konvertēšanu;

 • Izveidot jaunus lietotājus Google Suite un pārvaldīt uzņēmuma struktūru Google pakalpojumu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Motivācija un neatlaidība