_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā laikā tiks sniegtas zināšanas par individuālo komersantu un citu pašnodarbināto personu saimnieciskās darbības tiesiskajiem pamatiem, grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nodokļu aprēķiniem un uzskaiti. Kursantiem būs iespēja veikt datorizētu saimnieciskās darbības uzskaiti mācību uzņēmumā.

Kursa mērķa grupa – pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, individuālo uzņēmumu īpašnieki, grāmatveži, citi saimnieciskās darbības veicēji.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir apgūt:

 • saimnieciskās darbības tiesiskos pamatus un grāmatvedību reglamentējošos normatīvos aktus;

 • grāmatvedības organizēšanu saimnieciskās darbības veicējiem;

 • nodokļu aprēķināšanu un uzskaiti;

 • atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts Ieņēmumu Dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);

 • grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.

 • darbības soļus saimnieciskās darbības izbeigšanai.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki pratīs:
 • orientēties, meklēt tiesību aktus, kas saistošas saimnieciskās darbības veicējiem;

 • veikt datorizētu grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot saimnieciskās darbības darījumus;

 • aprēķināt nodokļus;

 • sagatavot finanšu atskaites personīgām vajadzībām un iesniegšanai EDS;

 • sagatavot dokumentus saimnieciskās darbības izbeigšanai.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Finanšu un ekonomikas pratība