_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā laikā tiks sniegtas zināšanas par to, kā sagatavot peļņas vai zaudējuma aprēķinu un bilanci izmantojot grāmatvedības datorprogrammu.

Kursa mērķa grupa – saimnieciskās darbības veicēji, grāmatveži, grāmatvežu palīgi.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir izprast un apgūt peļņas vai zaudējuma aprēķina un bilances veidošanu datorprogrammā, praktiski piesaistot kontus grāmatvedības sistēmā esošajām atskaišu veidnēm.

Priekšzināšanas:

Priekšzināšanas darbā ar sistēmu “Tildes Jumis” un  zināšanas grāmatvedībā.

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 8 akadēmiskās stundas un 8 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.

Kursa cena (bez PVN) 136 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,2 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

  • sagatavot kontu plānu, tā, lai to varētu izmantot peļņas vai zaudējuma aprēķinā un bilancē;

  • iesaistīt kontus peļņas vai zaudējuma aprēķinā un bilancē;

  • patstāvīgi aprēķināt uzņēmuma peļņu un zaudējumus;

  • patstāvīgi sagatavot uzņēmuma bilanci;

  • izdrukāt un nosūtīt uz elektroniskām izklājlapām peļņas vai zaudējuma aprēķinu un bilanci;

  • patstāvīgi sagatavot savu peļņas vai zaudējuma aprēķina veidni un bilance veidni pēc uzņēmuma nepieciešamības.


Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Finanšu un ekonomikas pratība